Wymogi techniczne czyli jak uruchomić pralnię

Jednym z najważniejszych warunków powodzenia w uruchomieniu pralni jest właściwa jej lokalizacja. Dla przykładu we Włoszech, jak i w innych krajach zachodnich opłacalność uruchomienia pralni przelicza się średnio na 3000 do 6000 mieszkańców.

 

W warunkach panujących w Polsce powinno się planować jeden zakład tego typu na 10000 do 20000 mieszkańców. Takie skupisko ludności powinno zagwarantować opłacalność inwestycji. Biorąc pod uwagę lokalizację pralni, nie można traktować istniejących dotychczas Punktów Przyjmowania Odzieży do Pralni jako konkurencję, gdyż nie są one w stanie zaoferować takiej jakości usług jak salon pralniczy.

 

W nowoczesnej pralni chemicznej oferowanej przez naszą firmę klient może „uczestniczyć w procesie czyszczenia”, usługa wykonywana jest w 24 godzinnym lub w zależności od wyboru pralni, 90 minutowym systemie świadczenia usług.

Warunki lokalowe – opis pomieszczenia

 • pomieszczenie przeznaczone dla pralni/salonu pralniczego powinno mieć powierzchnię około 50 – 70 m2,

 • w pomieszczeniu pralni należy przewidzieć następujące pomieszczenia:

 • socjalne pow. około 5 – 8 m2

 • wc z przedsionkiem pow. około 2 – 3 m2

 • magazyn na środki chemiczne pow. około 1 – 2 m2 lub zastępczo można umieścić szafę zamykaną, która będzie spełniała rolę magazynu chemii ,

 • wysokość pralni w świetle min 3,30 m,

 • w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości najmniej 2,0 m materiałami nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam i prania (np. płytki ceramiczne),

 • podłogi we wszystkich pomieszczeniach pralni narażonych na działanie stosowanych preparatów i środków chemicznych oraz wody powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie,

 • pomieszczenie pralni powinno być nie podpiwniczone lub jego część w miejscu gdzie będzie zainstalowany agregat chemiczny ze względu na duże obciążenia dynamiczne agregatu (np. E 340 S obciążenie dynamiczne 1700kg/m2), przy instalacji pralni chemicznej wymagany jest dostęp do lokalu (otwór montażowy) o wymiarach 2,30 x 1,60 m,

 • lokal powinien posiadać oświetlenie dzienne oraz sztuczne, ilość oświetlenie sztucznego określają odpowiednie normy,

 • lokal powinien posiadać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o wydajności około 10 wymian na godzinę,

Szczegółowe przepisy dotyczące pralni chemicznych są zawarte w Dzienniku Ustaw, nr 40, poz. 469 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pralniach i farbiarniach”.Szczegółowe przepisy dotyczące pralni chemicznych są zawarte w Dzienniku Ustaw, nr 40, poz. 469 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pralniach i farbiarniach”.

Warunki lokalowe – instalacje

 • instalacja elektryczna – w pomieszczeniu należy wykonać instalację siły, zapotrzebowanie mocy około od 35-50 kW w zależności od ilości i rodzaju zastosowanych maszyn.

 • instalacja wodno kanalizacyjna – do pomieszczenia pralni należy doprowadzić wodę wodociągową do agregatu chemicznego o parametrach:

 • przyłącze 1/2″

 • ciśnienie 2,5 – 3 bar

 • wydajności około 10l/min

 • odprowadzenie wody z agregatu wykonujemy rurą o średnicy 3/4″

 • instalacja wentylacyjna – w pomieszczeniu należy wykonać wentylację mechaniczną wyciągową i nawiewną o wydajności, nie mniejszej niż nawiew 6 wymian /godz. oraz wyciąg 7 wymian/godz. (Dz. U. Nr 40, poz. 469). Zaleca się jednak przyjęcie wydajności wentylacji mechanicznej około 10 wymian/godz. Wyciągi w pomieszczeniu pralni w pobliży agregatu chemicznego powinny być umieszczone na wysokości około 30 – 50 cm od posadzki ze względy na to, że opary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza. W pomieszczeniu pralni winna być wykonana również wentylacja grawitacyjna.

 • instalacja sprężonego powietrza – wpomieszczeniu będzie pracowała sprężarka o wydajności ok. 230l/min i ciśnieniu roboczym 6 – 10 bar, doprowadzenie powietrza do poszczególnych urządzeń przewodami instalacyjnymi o średnicy 6 mm.

Żeby uruchomić pralnię należy spełnić szereg warunków lokalowych oraz instalacyjnych. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie nurtujące Cię pytania.