Jesteś tutaj:

Pralnia chemiczna

Pralnia chemiczna przeznaczona jest w głównej mierze do prania garderoby nie nadającej się do prania w wodzie, jak np. jedwab, wełna, kaszmir itp. Technologia prania chemicznego polega na praniu wyrobów…

Czyszczenie w pralni chemicznej

Technologia pralni chemicznej

Niektóre rodzaje odzieży nie nadają się do klasycznego prania wodnego – pranie w wodzie mogłoby zaszkodzić ich delikatnej strukturze, jak również doprowadzić do odkształceń czy nawet utraty koloru. W związku z tym doskonałą alternatywą staje się czyszczenie chemiczne.

Pralnia chemiczna przeznaczona jest do prania odzieży nie nadającej się do prania wodnego. Technologia zakładu opiera się na praniu wyrobów odzieżowych przy użyciu rozpuszczalnika w hermetycznym, bezwylotowym agregacie piorąco – suszącym. Jest to tzw. technologia ekologiczna, gdyż opary z maszyny nie wydostają się na zewnątrz. Opary powstające w procesie suszenia są wymrażane (przez specjalne chłodziarki), a tym samym skroplone i zwrócone do zbiorników agregatu.

Na czym polega czyszczenie chemiczne?

Czyszczenie chemiczne znajduje się w pewnej opozycji do tradycyjnego prania wodnego. W trakcie prania chemicznego nie używa się wody, lecz specjalnego rozpuszczalnika, za pomocą którego usuwane są zanieczyszczenia z materiałów. W związku z tym czyszczenie chemiczne bywa też nazywane praniem na sucho.

Jak działa pralnia chemiczna?

Odpowiedź na pytanie jak działa pralnia chemiczna nie jest właściwie specjalnie skomplikowana. Cały proces prania chemicznego podzielony jest na kilka etapów. Zanim przystąpi się do samego prania, pracownicy pralni chemicznej dokładnie oglądają każdą sztukę garderoby i sprawdzają, czy na pewno kwalifikuje się ona do czyszczenia chemicznego. Następnie odzież jest dokładnie zabezpieczana i poddawana konserwacji, by w trakcie samego prania nie nastąpiły żadne uszkodzenia. Po tym następuje umieszczenie odzieży w specjalnym agregacie i wybranie odpowiedniego programu. Proces czyszczenia odbywa się automatycznie, a agregat jest przez cały czas hermetycznie zamknięty, dzięki czemu żadne opary rozpuszczalnika nie wydostają się na zewnątrz. Pierwszym etapem czyszczenia chemicznego jest usunięcie najbardziej uporczywych plam. Gdy odzież zostanie wstępnie oczyszczona, następuje usuwanie pozostałych zabrudzeń. Na koniec przystępuje się do prasowania, po czym garderoba zostaje zwrócona klientowi.

Środki używane do czyszczenia chemicznego

Pranie chemiczne jest procesem, w którym wykorzystywane są specjalne rozpuszczalniki. Takie środki są w pełni bezpieczne dla tkanin, a przy okazji wzmacniają ich strukturę i przedłużają trwałość. Najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem jest czterochloroetylen. Środek charakteryzuje się wysoką siłą czyszczącą, dzięki czemu usuwa nawet najtrudniejsze plamy. Alternatywą jest innowacyjny środek czyszczący GreenEarth, który umożliwia pranie w pełni nietoksyczne i całkowicie bezpieczne dla środowiska. GreehEarth ma formę płynnego silikonu, który ma zdolność rozpuszczania intensywnych plam i zabrudzeń ze wszystkich rodzajów materiałów poddawanych czyszczeniu chemicznemu. Dodatkową zaletą GreenEarth jest to, że ubrania po oczyszczeniu bardzo świeżo pachną. Innym niezawodnym rozpuszczalnikiem stosowanym w najlepszych pralniach chemicznych jest Sensene. Jest to środek na bazie modyfikowanego alkoholu, radzący sobie ze wszystkimi rodzajami zabrudzeń i gwarantujący zachowanie żywych kolorów czyszczonych tkanin. Perchloroetylen to natomiast rozpuszczalnik chlorowany o bardzo wysokiej sile czyszczącej, przeznaczony do agregatów chemicznych w pralniach. Jest rozpuszczalnikiem o wysokiej czystości, niskiej lepkości oraz małym napięciu powierzchniowym, co wzmaga penetrację wgłąb włókien, pozwalając na usunięcie większości plam o charakterze organicznym. Rozpuszczalnik szybko wysycha, nie zostawiając plam ani zapachu. Jest bezpieczny w użyciu wobec tkanin i barwników powszechnie używanych w branży odzieżowej.

Wyposażenie pralni chemicznej

Na wyposażenie pralni chemicznej składa się kilka kluczowych urządzeń. Podstawowy sprzęt do pralni chemicznej to specjalny agregat chemiczny. To właśnie w nim odbywa się proces czyszczenia. Oprócz tego każda pralnia chemiczna wyposażona jest w stoły i kabiny detaszerskie, wytwornice pary, stoły prasowalnicze, wytwornice pary, manekiny formujące, pakowarki i transportery. Sprzęt do pralni chemicznej najlepiej zakupić u rzetelnego i sprawdzonego dostawcy.

Do czego przeznaczone są pralnie chemiczne

Pralnia chemiczna przeznaczona jest w głównej mierze do prania garderoby nie nadającej się do prania w wodzie, jak np. jedwab, wełna, kaszmir itp. Technologia prania chemicznego polega na praniu wyrobów odzieżowych w rozpuszczalniku organicznym, w specjalnie do tego celu skonstruowanych maszynach, zwanymi agregatami chemicznymi.

Proces technologiczny dzieli się na operacje podstawowe i pomocnicze. Do operacji podstawowych zaliczamy m.in. czyszczenie odzieży, wirowanie, suszenie, wietrzenie, schładzanie odzieży; do procesów pomocniczych możemy zaliczyć wszelkie operacje technologiczne związane z przygotowaniem oraz regeneracją kąpieli, m.in. proces destylacji.

Pranie chemiczne zawiera w sobie pranie i suszenie, a więc ubrania czyszczone chemicznie po całym cyklu są już suche. Cały proces trwa około 1,5 godziny. Pranie chemiczne często nazywane jest technologią ekologiczną, gdyż z maszyny nie wydostają się na zewnątrz żadne opary rozpuszczalnika.

Czynnikiem piorącym w agregacie jeden z rozpuszczalników (czterochloroetylen, Green Earth, SENSENE) oferowanych przez firmę SOVRANA.

 1. Najczęściej stosowany w pralni rozpuszczalnik chlorowany – czterochloroetylen – o bardzo wysokiej sile czyszczącej; jest wysoko stabilizowanym rozpuszczalnikiem, przeznaczonym do agregatów chemicznych w pralniach. Jest on rozpuszczalnikiem o wysokiej czystości, niskiej lepkości oraz małym napięciu powierzchniowym, co wzmaga penetrację włókien, pozwalając na usunięcie większości plam o charakterze organicznym. Rozpuszczalnik szybko wysycha, nie zostawiając plam ani zapachu. Jest bezpieczny w użyciu wobec tkanin i barwników powszechnie używanych w branży odzieżowej. Emisje mogą zostać zminimalizowane poprzez zastosowanie urządzeń zamkniętych. DOWPER jest niepalny. Dzięki znakomitym właściwościom fizykochemicznym podczas destylacji zmniejsza się jego zużycie przez co jest rozpuszczalnikiem bardzo ekonomicznym.

 2. Technologia GreenEarth to nietoksyczny dla środowiska proces czyszczenia chemicznego, który zastępuje PER płynnym silikonem. Jest to delikatny rozpuszczalnik, wytworzony z jednego z najbezpieczniejszych i najbogatszych zasobów naturalnych ziemi: krzemionki lub piasku. Jest on skutecznym środkiem, bezpiecznym dla środowiska. Nie kosztuje więcej niż tradycyjne systemy czyszczenia chemicznego. Ubrania czyszczone przy użyciu GreenEarth pozostają świeże i czyste, bez charakterystycznego zapachu rozpuszczalnika. Płynny silikon jest chemicznie obojętny, co oznacza, że nie wchodzi w reakcję chemiczną z włóknem tkaniny. Wprowadza detergent do ubrania i delikatnie unosi brud i olej. Jest również bardzo lekki i ma bardzo małe napięcie powierzchniowe, co pozwala na delikatne przenikanie przez włókna tkaniny i wypłukiwanie brudu w sposób, w jaki woda czy tetrachloroeten PER nie potrafi. Dzięki temu czyści bez ścierania i uszkadzania włókien, bez wytracania kolorów czy uszkadzania aplikacji i wykończeń garderoby. Wszystko to czyni GreenEarth bezpiecznym i skutecznym środkiem pralniczym.

 3. SENSENE – rozpuszczalnik na bazie modyfikowanego alkoholu.

 

Proces czyszczenia w pralni chemicznej

Proces czyszczenia przebiega w hermetycznie zamkniętym agregacie i jest całkowicie zautomatyzowany. Operator ma możliwość wyboru jednego z 20 programów. Pranie w rozpuszczalniku kończy się odwirowaniem, po którym zostaje uruchomiony proces suszenia, polegający na zamkniętym obiegu ciepłego powietrza z wykropleniem odparowanego rozpuszczalnika oraz proces suszenia. Wysuszona odzież poddawana jest procesowi wykończania na stołach i manekinach prasowalniczych. Całkowity proces prania i suszenia trwa około 60-90 min. Przy pomocy pakowarki ręcznej lub pneumatycznej garderoba zostaje indywidualnie zapakowana w folię, a następnie umieszczona na transporterze obrotowym

Resztkowa wilgotność tkanin po czyszczeniu chemicznym waha się w granicach 30-40%, dlatego po odwirowaniu pozostały w tkaninach rozpuszczalnik zostaje odparowany, następnie skrapla się w chłodnicy i zostaje skierowany do tzw. wodorozdzielacza. Temperatura suszenia, w zależności od rodzaju czyszczonej garderoby, wynosi od 50 do 70°C. Proces suszenia kontrolowany jest przez tzw. dry control, a więc czujnik wilgotności. Proces suszenia przerywany jest w momencie, kiedy odzysk rozpuszczalnika po wyjściu z chłodnicy jest już tak mały, że dalsze jego przedłużanie jest już nieopłacalne (strata czasu, niepotrzebne zużycie energii elektrycznej). Po zakończeniu procesu suszenia powietrze znajdujące się w bębnie zawiera jeszcze śladowe ilości rozpuszczalnika, w związku z tym niezbędne jest wietrzenie, aby odzież po wyjęciu z agregatu pozbawiona była drażniącego zapachu rozpuszczalnika oraz aby odzyskać jak największe ilości rozpuszczalnika. Wietrzenie odbywa się poprzez przedmuchiwanie odzieży świeżym powietrzem pobranym z otoczenia. Opary, powstające w procesie suszenia zostają wymrożone przez specjalną chłodziarkę, a następnie skroplone i powracają do zbiorników agregatu.

Proces prania chemicznego przebiega w obiegu zamkniętym, a więc w przeciwieństwie do prania wodnego, gdzie zużyta w praniu, brudna woda trafia do kanalizacji, w praniu chemicznym rozpuszczalnik wykorzystywany jest ponownie po odpowiednim oczyszczeniu zwanym destylacją. Pełna regeneracja kąpieli czyszczącej zawierającej brud z wyrobów tekstylnych, pozostałość użytych środków chemicznych, wypłukanych z tkanin impregnatów i apretur musi zostać przedestylowana. Destylację kąpieli czterochloroetylenowej prowadzi się w przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym, natomiast w przypadku niektórych alternatywnych rozpuszczalników, ze względu na ich palność, destylacja musi przebiegać w próżni. Destylacja przebiega na ogół w temperaturze około 121°C, w tej temperaturze następuje odparowanie rozpuszczalnika, natomiast pozostałości podestylacyjne, tzw. odpad podestylacyjny, pozostają na dnie destylatora, skąd są następnie usuwane i przekazane do utylizacji. Ponieważ rozpuszczalnik tworzy mieszaninę azeotropową z wodą, destylacja nie powoduje oddzielenia tych dwóch substancji. Czyli pod wpływem podwyższonej temperatury następuje odparowanie rozpuszczalnika z wodą, skąd trafiają one do tzw. wodorozdzielacza. W tym zbiornika następuje rozdzielenie tych cieczy, ze względu na ich różnice gęstości – woda zostaje odprowadzona do kanalizacji, a rozpuszczalnik z powrotem do zbiornika. Destylacja w procesie chemicznego czyszczenia może być wykonywana w sposób cykliczny bądź ciągły.

Wymogi, jakie należy spełnić aby móc otworzyć pralnię chemiczną znajdują się pod adresem https://www.sovrana.pl/czyszczenie-chemiczne/wymogi-techniczne/

Niezwykle istotny podczas planowania pralni chemicznej jest wybór odpowiedniego sprzętu do pralni chemicznej.

Podstawowe wyposażenie parku maszynowego pralni chemicznej powinno zawierać:

 • agregat chemiczny
  dwu lub trzyzbiornikowy, w zależności od docelowego przeznaczenia agregatu. Agregat chemiczny stanowi podstawowe a zarazem główne wyposażenie pralni chemicznej. W tej jednej maszynie odbywa się cały cykl technologiczny prania chemicznego – od czyszczenia garderoby, poprzez odwirowanie, aż po jej wysuszenie oraz późniejsza regeneracja rozpuszczalnika.
 • stół lub kabina detaszerska – urządzenie służące do wykonania wstępnej obróbki odplamiającej (tzw. detasz) odzieży przed czyszczeniem chemicznym.
 • stół prasowalniczy – pomaga przywrócić wyrobom ich pierwotny kształtu, chwyt oraz wyglądu powierzchni.
 • manekin do prasowania odzieży – służy do przywrócenia garderobie właściwej formy.
 • wytwornica pary – służy do generowania pary, m.in. do żelazka, manekina, stołu detaszerskiego, itp.
 • pakowarka
 • transporter
 • system komputerowy do obsługi pralni

Sovrana Polska w ciągu swojej kilkunastoletniej działalności uruchomiła i kompleksowo wyposażyła ponad 200 pralni chemicznych w całej Polsce.


Nowość

Alkohol modyfikowany Sensene™

Środek czyszczący SENSENE™ ma dużą moc rozpuszczania i w niezawodny sposób usuwa plamy z różnych tkanin. Zapobiega odbarwieniom i zachowuje żywe kolory wypranych tkanin.

Zobacz też