Wymogi techniczne

Lokal przewidziany na szatnię powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

  • wymagana wysokość: min. 2,50 m,
  • wymagana powierzchnia: uzależniona jest od wymagań inwestora co do ilości pozycji wieszakowych,
  • zasilanie: gniazdko 230 V/ na 1 urządzenie),
  • możliwość montażu lady szatniowej.