Agregaty chemiczne

Sovrana Polska jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski grupy kapitałowej FMB a więc i firmy Realstar oferującej agregaty chemiczne.

Maszyny do chemicznego czyszczenia odzieży stanowią podstawowe wyposażenie pralni chemicznej. Służą do wykonania procesu czyszczenia odzieży w rozpuszczalniku organicznym (czterochloroetylen, węglowodory alifatyczne, K4, GreenEarth).

Technologia ekologicznej pralni chemicznej opiera się na praniu wyrobów odzieżowych w rozpuszczalniku w hermetycznym agregacie piorąco – suszącym. Jest to tzw. technologia ekologiczna, gdyż nie wymaga wylotów oparów z maszyny na zewnątrz. Opary powstające w procesie suszenia są wymrażane (poprzez specjalne chłodziarki), a tym samym skroplone i zwrócone do zbiorników agregatu. Agregaty chemiczne muszą być wyposażone w antywyciekowe wanny bezpieczeństwa. Po odplamieniu wstępnym oraz dalszej segregacji odzieży w zależności od rodzaju zabrudzeń, tkanin itp., odzież trafia do agregatu gdzie rozpoczyna się proces chemicznego czyszczenia. Operator agregatu zamyka bęben maszyny i wybiera odpowiedni program z komputera sterującego urządzeniem (Mamy możliwość wyboru jednego z 20 programów ). Proces prania jest całkowicie zautomatyzowany. Czynnikiem piorącym jest jeden z rozpuszczalników (czterochloroetylen, węglowodory alifatyczne, K4 lub Green Earh) oferowanych przez firmę SOVRANA. Pranie w rozpuszczalniku kończy się odwirowaniem, po którym zostaje uruchomiony proces suszenia, polegający na zamkniętym obiegu ciepłego powietrza z wykropleniem odparowanego rozpuszczalnika oraz proces suszenia. Po zakończeniu procesu czyszczenia chemicznego odzież wyładowuje się w stanie suchym, przy czym zawiera ona niewielką ilość rozpuszczalnika.